OKUJJUKIRA MAAMA WANGE OMWAGALWA ENNYO

 

Perepetwa Namubiru Ssajjabbi

 

Maama tewali lunaku luziba nga sikulowoozesaako. Mmanyi nga
essaala zewansabiranga, n’emikisa gye wangemuliranga, awamu ne
Taata wange omwagalwa ennyo, maama Victoria, ne Maama Kyeyune mmanyi ng’okwo kwentambulira kati.


Maama ebintu bizibu wansi eno. Ensi ekyuse nnyo bukya ogenda.
Nkwesimisa kuba ggwe olutalo waluwangula era enguleyo
wagiweebwa. Okuva lwenawulira Mukama bye yakukozesa ng’ebula
ennnaku ssatu zokka gwe wakkiriza akunone, essaala gyewasaba nga
weegayirira Mukama akukulembere mu lugendo lwo, nakati nkyewunya
olunaku olwo bwe lwakisibwa.


Awo ne neenyongera ennyo okwegayirira Mukama nange ampe
okukkiriza okulinga okukwo. Nzijjukira bwe nagolokokanga ekiro
ng’oyogera wekka ne Katonda wo, nze bwe nawuliranga oyogera ne nkubuuza
nti, “maama obadde oyogera ki wekka.” N’onziramu nti, “nedda
mbadde nsaba.” Essaala gye wansabira n’ekigambo byewangamba ku
ssimu ebyasembayo nti, “bw’onodda tunaalyaki.” era n’ondekera
Mukama ankuume, munnange gwe wandekera okunkuuma mu byonna
tanjabuliranga, weebale obutanerabira ne ku ssaawa esembayo.


Nategezeebwa nti, Omukulembeze bwe yatuuka wagolola omukono
ng’ate wali munafu ddala mu mubiri mu nnaku ezo. Naye Mukama
n’akuwa amanyi kuba gwe wakkiriza yali atuuse okukutwala mu
kiwummulo eky’emirembe, wayimusa omukono, naye n’akukwata ku
mukono gwo n’akukulembera nga bwe wamusaba! N’akuwa
okuwummula okwemirembe n’emirembe, Amiina.


Taata S.K.S. Maama Feibe Kyeyune, mugandawo era mutoowo,
abaanabo, abazukkulu era n’abaana babazukkulu era n’abantu bonna
abaali bakwagala, twasaalirwa nnyo okutulekawo, naye tusaba Mukama
atuwe amaanyi twongere okumwesiga. Naffe Mukama atuwe obuvumu
mu kubonaabona mu bulamu bw’omu nsi eno, era ku nkomerero naffe
tugwanire okunywa kunsulo y’amazzi ag’obulamu nga ggwe.


Mukama yeebazibwe olw’ebyo byonna bye yakukozeza ng’okyali mu
nsi eno, seerabira okukwebaza olwa byonna bye wankolera, okutukuza
nga tutya Katonda, olw’okundabiririra abaana bange, kuba ddala singa
tewakkiriza kubasigaza nga wakamala okulongoosebwa, nga tetulina
mmere yadde sente egula ekintu kyonna. Kyokka teweekaanya,
wakkiriza okubasigaza nga tomanyi bw’ogenda kubaliisa kuba ddala
saakulekera yadde ennusu emu, ate nga naange nnali simanyi bye ndisanga gyenali ndaga.


Neebaza nnyo mu byonna. Kuba n’abaana bewalera nabo
tebaakwerabira, baakulabirira, era ne bakuwerekerako okukutuusa mu
nnyumbayo gye baatereka omubiri gwo, okutuusa Mukama lw’alidda. Maama Mukama akuwummuze mirembe


IN HIS GLORY AT LAST

We miss you much down here


I AM SURE WE WILL MEET SOMEDAY

Next
Back